Dachówka ceramiczna

Dachówki ceramiczne to klasyczne i stylowe zwieńczenie dachu.

Dach Profil oferuje produkty największych dostawców — dachówki najlepszej jakości firm:

  • Creaton,
  • RuppCeramika
  • Koramic
  • Jungmeier.
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł